ปรัชญาโรงเรียน

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา
"ไม่มี"
สีประจำโรงเรียน

สีขาว   สีฟ้า
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ตำบลดงมูลเหล็ก   อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์
นายเสรี    ชาติสุทธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จาก [kruthai.info]
ก้าวทุกวินาที
หนังสือพิมพ์
cat 5 cable
Free-counter-plus.com
cat 5 cable
ที่ตั้งโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056-752329
กิจกรรมโรงเรียน
ข้อราชการจาก สพป.พช เขต ๑
Phetchabun1-E-new
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
คำขวัญโรงเรียน : การเรียนดี  มีคุณธรรม  กิจกรรมเด่น  เน้นวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
มุมวิทยฐานะครู
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
SAR โรงเรียนบ้านโนนสะอาด